تبلیغات
وبلاگ رسمی فرامرز فرحمهر - کتاب محدود بی پایان منتشر شد، فرامرز فرحمهر The title of your home page
کتاب
محدود بی پایان مجموعه ترانه های فرامرز فرحمهر
منتشر شدکتاب محدود بی پایان، فرامرز فرحمهر


نمونه ای از ترانه های کتاب:

بازم امشب توی کافه، تو رو دیدم تو رویاهام
درُست وقتی که بارون زد، یهو لرزید همه دنیام

تو رو در روی من بودی، توی اون لحظه های ریز...
یهو تو کوچه رعدی زد، تهی شد از تو پشت میز

به من رو کردم و دیدم، تموم کافه مشغولن!
همه توی نگاه هم، چه عاشقانه می لولن!...

دوباره حجم تنهایی، تو قلبم نیزۀ غم کاشت
دوباره سد بغض من، پس پلکم ترک برداشت...
...
تموم بی خیالی هام، برای ماست مالی بود
توی کافه کنار من ، همیشه جات خالی بود...

...
از انتشارات مهدیار جوان می توانید تهیه کنید.