تبلیغات
وبلاگ رسمی فرامرز فرحمهر - یادم باشد امید کسی را از او نگیرم شاید تنها چیزیست که دارد The title of your home page یادم باشد زمان بهترین استاد است
 یادم باشد قبل از هر کار با انگشت به پیشانیم بزنم
 تا بعدا با مشت برفرقم نکوبم
 یادم باشد با کسی انقدر صمیمی نشوم شاید روزی دشمنم شود
 یادم باشد با کسی دشمنی نکنم شاید روزی دوستم شود
 یادم باشد قلب کسی را نشکنم
 یادم باشد زندگی ارزش غصه خوردن ندارد
 یادم باشد پلهای پشت سرم را ویران نکنم
 یادم باشد امید کسی را از او نگیرم شاید تنها چیزیست که دارد
 یادم باشد که عشق کیمیای زندگیست...